Vedtekter/Årsmeldinger/Referater


Vedtekter.

Her finner du Vedtektene for foreningen Stavanger oratoriekor.

 

Årsmeldinger.

Årsmelding for 2011.
Årsmelding for 2012.
Årsmelding for 2013.
Årsmelding for 2014.
Årsmelding for 2015.
Årsmelding for 2016.

 

Godkjente referat fra styremøter.

Referat fra styremøte 24-02-2016.
Referat fra
styremøte 15-03-2016.
Referat fra
styremøte 21-04-2016.
Referat fra
styremøte 10-05-2016.
Referat fra styremøte 21-06-2016.
Referat fra ekstraordinært styremøte 26-07-2016.
Referat fra styremøte 01-09-2016.
Referat fra styremøte 25-10-2016.
Referat fra styremøte 15-11-2016.
Referat fra styremøte 12-12-2016.
Referat fra styremøte 10-01-2017.
Referat fra styremøte 14-02-2017.
Referat fra styremøte 16-03-2017.
Referat fra styremøte 18-04-2017.
Referat fra styremøte 29-05-2017.