Bachs juleoratorium


Johann Sebastian Bach komponerte sitt
berømte juleoratorie mellom 1734 og 1735.

Det ble en "miks" mellom nye komposisjoner
og verk han allerede hadde komponert.
Det består av 6 kantater der 3 ble urfremført
på julefestdagene i 1734, og 3 på festdager
etter nyttår i 1735. 1 kantate pr. dag/konsert.

I nyere tid er det mer vanlig å fremføre 3
og 3 kantater sammen, før eller etter nyttår.

Vi kommer til å fremføre kantate IV, V og VI på konsertene etter nyttår.
Disse er skrevet hhv. for nyttårsdag (Fallt mit Danken, fallt mit Loben),
første søndag etter nyttår (Ehre sei dir, Gott, gesungen) og hellig tre kongers
dag (Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben).

Vi starter opp med dette verket mandag 15. oktober. Du er hjertelig velkommen om
du vil bli med på dette prosjektet, enten du er sopran, alt, tenor eller bass.