Praktisk informasjon


Stemmefører/fravær.

Fravær fra øvelse meldes til din stemmefører, fortrinnsvis pr SMS:

  • sopran:             Signe Are Knutsen        952 19 292
  • alt:                    Hanne Eik                     995 48 590
  • tenor/bass:        René de Vries               916 69 015

 

Lister for kaffetjeneste.

Her finner du instruks for kaffetjenesten: kaffekokerutine / coffee duty responsibilities

Oversikt over hvem som har kaffetjeneste i hvilken uke: se oppslag på kjøkkenet. 

 

Kontingent.

Kontingenten er for tiden fastsatt til kr. 900,- pr semester.
For heltidsstudenter eller medlemmer i permisjon gis det 50% rabatt, dvs. kr. 450,- pr. semester.

Årsmøte har vedtatt at medlemmer er pålagt til å selge minst 2 billetter hver til konserter som blir arrangert i korets regi.
(Dette vil si at medlemmer blir fakturert for minimum 2 billetter pr semester i tillegg til kontingenten.)

Ektefeller eller samboere der begge partnere er sangere i koret faktureres for 3 billetter pr semester til sammen.

Noter kjøpes av kormedlemmene til kostpris.

Korets bankkonto er 1503.23.38884
Korets organisasjonsnummer er 997 125 258.

Refusjonsskjema for utgifter finnes her.

(Refusjon av utgifter må være avtalt med kasserer/styret på forhånd.)