Archive

Første øvelse etter ferien

Korets første øvelse i høst starter mandag 21. august kl. 19. Vi jobber da videre med høstens prosjekt, som er nærmere beskrevet her. Hvis du vil øve litt på forhånd eller gjenoppfriske hukommelsen fra øvelsene før sommerferien finner du øvingsfiler under menypunktet: Informasjon til...

Oppstart av høstsemesteret

For noen er dette kjent, og for andre nye noter. Uansett er høstsemesteret startet og vi er såvidt kommet...

Plakaten for Britisk aften

Plakaten for konserten i mai er nå klar og kan lastes ned i PDF format herfra (høyreklikk og lagre...

Endring i semesterplan

Oppdatert semesterplan er lagt ut på hjemmesiden, med noen tillegg: Dirigent Timothy ønsker at vi skal ha noen ekstra...