Øvinger innstilles inntil videre


På grunn av smittesituasjonen, og restriksjonene som er innført, har styret besluttet å innstille øvingene inntil situasjonen tillater å gjenoppta aktivitetene. Restriksjonene gjelder foreløpig til 12. januar