Korøvelser er avlyst inntil videre


Kjære kormedlemmer!

Godt nytt år!

Det nye året har ikke startet slik vi tidligere håpet. Vi så for oss dager hvor koronasmitten lettet grepet og behovet for smitteverntiltak ble mindre. Slik er det ikke.  Smitteutbruddene er i stadig endring, det oppstår nye virusmutasjoner, smitteverntiltakene strammes og lettes med kort varsel. Flere kor har hatt tunge smitteutbrudd.  Nå ser vi frem til full vaksinering og håper det vil skje innen i sommer. I mellomtiden må vi være tålmodige, etterleve smitteverntiltakene og samtidig holde håpet og motet oppe.

Styret har i denne situasjonen besluttet å avlyse korøvelsene våren 2021. Vi vil heller ikke kreve kontingent for våren 2021. Årsmøtet som etter vedtektene skal holdes i mars, blir utsatt til hele koret kan møtes igjen. Vi tar sikte på at koret er i full virksomhet høsten 2021. Vår kjære dirigent Goos har foreslått at vi kan møtes i små stemmegrupper på 4/5 personer med stemmebruksøvelser, men styret synes alt er så usikkert nå og det er vanskelig å praktisere omfattende smitteverntiltak. Vi vet heller ikke om Frue kirke er åpen for korsang.

Dersom smittesituasjonen blir lettere i løpet av de nærmeste ukene og myndighetene mener det ikke er nødvendig med strenge tiltak, vil styret vurdere å åpne for korsamlinger igjen i vår dersom det blir praktisk mulig. En slik vurdering kan skje omkring påsketider.

I mellomtiden får vi synge hver for oss, lytte til konserter som strømmes og sendes i ulike media og holde kontakten.

Stavanger, 27.januar 2021

Med hilsen styret, Kristin, Bernhard, Hilde, Synnøve.