Prosjekt høst 2017


Johann Sebastian Bach

Høstsemesteret 2017 blir spennende. Før sommerferien "tyvstartet"
vi med to verk som skal fremføres på to konserter i november.

Det er reformasjonsjubileum i år og i den anledning børster vi støv
av "Ein feste Burg ist unser Gott", (BWV 80).
På samme konsert skal vi og fremføre Mendelssohn "Salme 42".
Det blir muligens et tredje verk som offentliggjøres senere.

I januar trør vi til med Bach's Juleoratorie, kantate IV - VI.
Disse kalles også for nyttårskantatene.
Det blir også da to konserter.

Dirigent for prosjektene er Goos Te Napel.

 

Hvis du ønsker å synge Bach og Mendelssohn sammen med oss i høst, er du hjertelig velkommen i Frue kirke på mandager fra og med 21. august kl. 19.00.

Se gjerne semesterplanen for flere detaljer.