Prosjekt høst 2017


Johann Sebastian Bach

Høstsemesteret 2017 (med tyvstart 15. mai) returnerer
vi til Bach og noen av hans kantater.

Det er reformasjonsjubileum i år og i den anledning
børster vi støv av "Ein feste Burg ist unser Gott", (BWV 80).

I tillegg skal vi jobbe med kantaten "Herz und Mund
und Tat und Leben"(BWV 147).

Programmet kan også bli utvidet med Händel, men her holder dirigenten notene tett til brystet (foreløpig).

Dirigent for høstprosjektet blir Goos Te Napel, kantor i Vår frelser kirke i Haugesund.

Hvis du ønsker å synge Bach sammen med oss, er du hjertelig velkommen I Frue kirke mandag 15. mai kl. 19.00.