Prosjekt høst 2017


Johann Sebastian Bach

Høstsemesteret 2017 har vi allerede startet på
og vi returnerer bl.a til Bach og en av hans kantater.

Det er reformasjonsjubileum i år og i den anledning
børster vi støv av "Ein feste Burg ist unser Gott", (BWV 80).

Videre jobber vi og med Mendelssohn "Salme 42".

Dirigent for høstprosjektet blir Goos Te Napel.

Hvis du ønsker å synge Bach sammen med oss, er du hjertelig
velkommen i Frue kirke på mandager frem til og med 12. juni.

Se ellers semesterplanen.