Pågående prosjekt


94c9035a3170c61f4072486ae941a9d2

Høstsemesteret 2016 jobber vi med Händels Messias, som skal fremføres
med kor, lokale solister og fullt orkester.

Det blir konsert i Sandnes kirke tirsdag 29.11 og i Jørpeland kirke 30.11.
Mer info om disse på forsiden, under Neste konserter.