Joseph Haydn – Stabat mater


Når høstkonserten er ferdig henter vi frem et stort kirkemusikalsk
verk igjen. Denne gang blir det Joseph Haydn og hans tolkning av
Stabat mater vi skal jobbe med.

Stabat mater er et pasjonsverk som bygger på en katolsk hymne
fra 1200-tallet, - Stabat mater dolorosa (latin for «Stod der moren,
fylt av smerte»). Teksten skildrer Marias lidelser under
korsfestelsen av sin sønn Jesus Kristus.

Vi tar sikte på to konserter like før påske 2018, det vil si i midten
av mars.

Vi håper dette kan være en god anledning til gjensyn med mange
av dere som har sunget i koret tidligere! Oppstart 27. november.