Øvingsfiler


Øvingsfiler til årets prosjekter er nå klar.
Disse ligger under menyen Medlemsinformasjon -> Øvingsfiler.

Sopraner finner sine filer i mappen Sopran, Alter i mappen Alt osv.

I mappen Alle stemmer ligger filer med alle stemmer, og i Piano ligger
filer med piano akkompagnement.

Filtypen er MP3, som kan kan åpnes direkte i nettleser eller lastes ned til egen enhet.

Takk til Øystein B. for godt detektivarbeid.