Oppstart av høstsemesteret


For noen er dette kjent, og for andre nye
noter. Uansett er høstsemesteret startet
og vi er såvidt kommet igang med "Ein
feste Burg".

Vi er og blitt introdusert for Mendelssohn og
hans Salme 42.

Ta kontakt eller møt opp i Frue kirke mandag
klokken 19. Enten du har lyst til å bli med å
synge eller høre om det er noe for deg.