Endring i semesterplan


Oppdatert semesterplan er lagt ut på hjemmesiden, med noen tillegg:

Dirigent Timothy ønsker at vi skal ha noen ekstra øvelser før konserten.
Disse kommer til å bli gjennomført på følgende datoer/tidspunkt (i Frue):

Søndag 2. april, kl. 17.00 - 20.00.
Lørdag 6.  mai, kl. 10.00 - 12.30.
Søndag 7.  mai, kl. 17.30 - 20.00.

Som nevnt under forrige øvelse blir vårens konsert holdt i Frue kirke,
onsdag 10. mai kl. 19.00.

---------

Some changes has been made in the rehearsel plan for spring 2017.
Extra rehearsels on these dates/times (in Frue):

Sunday 2. april, kl. 17.00 - 20.00.
Saturday 6.  may, kl. 10.00 - 13.00.
Sunday 7.  may, kl. 17.30 - 20.00.

The concert takes place in Frue church, 10. may at 7.00 p.m.