Årsmøte for koret 27.2.


Førstkommende mandag brukes halve øvelsen til å avholde årsmøte. Papirene til
årsmøtet er sendt ut via epost, årsmeldingen er også tilgjengelig på hjemmesiden
under fanen <Informasjon til medlemmer>.

På korøvelsen skal vi jobbe med sats 3 av Standford, "The middle watch".

-----

The choir's annual meeting will take place on the second half of next Monday's rehearsel.
On the first half we will be working on No. 3 of Stanford, "The middle watch".