Praktisk informasjon


Stemmefører/fravær.

Fravær fra øvelse meldes til din stemmefører, fortrinnsvis pr SMS:

  • sopran:             Signe Are Knutsen        952 19 292
  • alt:                    Turid Rødne                  478 62 534  
  • tenor/bass:        René de Vries               916 69 015

 

Lister for kaffetjeneste.

Den gamle kaffetjenesten er stoppet; nå koker vi ikke lenger kaffe i kirka!

Gammel instruks for kaffetjenesten: kaffekokerutine / coffee duty responsibilities

Oversikt over hvem som har kaffetjeneste i hvilken uke: se oppslag på kjøkkenet. 

 

Kontingent.

Kontingenten er for tiden fastsatt til kr. 900,- pr semester.
For heltidsstudenter eller medlemmer i permisjon gis det 50% rabatt, dvs. kr. 450,- pr. semester.

Årsmøte har vedtatt at medlemmer er pålagt til å selge minst 2 billetter hver til konserter som blir arrangert i korets regi.
(Dette vil si at medlemmer blir fakturert for minimum 2 billetter pr semester i tillegg til kontingenten.)

Ektefeller eller samboere der begge partnere er sangere i koret faktureres for 3 billetter pr semester til sammen.

Noter kjøpes av kormedlemmene til kostpris.

Korets bankkonto er 1503.23.38884

Korets Vipps nr er #134916
Korets organisasjonsnummer er 997 125 258.

----

Veileder for smitteforebyggende tiltak i korøvelsene.

----

Refusjonsskjema for utgifter finnes her.

(Refusjon av utgifter må være avtalt med kasserer/styret på forhånd.)