Vi søker ny dirigent


Vil du ta den musikalske ledelsen i vårt kor med våre små og store prosjekter? Vil du jobbe
med kirkemusikalske verk og annen kormusikk fra ulike epoker? Da søker vi deg som kan
løfte og inspirere oss, og som har en solid musikkfaglig bakgrunn, god repertoarkunnskap og relevant erfaring innen kor og kordirigering.


Dine arbeidsoppgaver:

  • lede og dirigere koret i dets musikalske virksomhet
  • planlegge og gjennomføre øvinger og konserter
  • velge ut repertoar i samarbeid med musikkutvalget
  • arbeide sammen med styret i avgjørelser angående korets drift

Stavanger oratoriekor er et blandakor med rundt 40 medlemmer. Vi øver i Hetland kirke på
Storhaug i Stavanger mandag kveld, ev. også med seminar i forkant av konserter. Vi
samarbeider jevnlig med Sandnes Symfoniorkester og med musikere fra Stavanger
Symfoniorkester – erfaring med ensemble-/orkesterdirigering er derfor en fordel. Vi har som
regel én større oppsetning per semester, gjerne i samarbeid med lokale krefter (orkester,
korps, solister). Mer info om koret her: www.stavangeroratoriekor.no
Lønn etter avtale. Tiltredelse rundt 1. desember 2024.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og prøvedirigering.
Ta kontakt med Per Dahl på per.dahl@uis.no for spørsmål.
Søknadsfrist 1. august 2024.