Avlyste øvelser og konsert


Stavanger Oratoriekor stopper all koraktivitet ut året.
I tillegg avlyses den planlagte julekonserten 13. desember.

Styret oppfordrer kormedlemmene til hver for seg å vedlikeholde sangstemmen sin i denne koronapausen og håper vi kan synge sammen igjen ikke altfor lenge etter nyttår. Det kommer nærmere beskjed når vi starter opp.

Hold dere friske og ta vare på hverandre!