Semesteroppstart vår 2018


Mandag 8.1 starter vi opp vårsemesteret 2018 med øvelse i Frue kirke klokken 19.
Vi jobber da videre med Haydn's Stabat mater, frem mot konsertene i mars.
Vi er fremdeles så tidlig i innøvingen av verket at det er lov å hive seg med om
du er et tidligere kormedlem eller har lyst til å bli et helt nytt. Mer info om
verket, koret, semesterplan, øvingsfiler, oversettelse etc finner du her på
hjemmesiden vår. Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjema, Gmail eller
Facebook for mer informasjon eller hvis du ønsker å starte i koret.

Du er også vel møtt på øvelsen mandag den 8.

-------

Our first rehearsel of 2018 will be on Monday 8. January at 7 p.m in Frue kirke.
We will continue to work on our first project this year, Haydn's Stabat mater.
Concerts will be held on 20. - 21. March. Former, present and "fresh" members
are welcome to join us on the project. More information on the choir, conductor,
rehearsel plan, project etc. can be found on this homepage.
Please contact us via contact page, Gmail or Facebook if you want more information.

Or meet us on Monday.