«Wie der Hirsch schreit» Høstkonsert 2017.


På programmet til høstkonserten vår står 3 verk: 2 av barokkens store komponistnavn, Bach og Händel.
Henholdsvis kantatene "Ein feste Burg" og "As pants the hart".
Det tredje verket er skrevet av en stor Bachbeundrer, F. Mendelssohn Bartholdy. Og av sistnevnte
fremføres Psalm 42 "Wie der Hirsch schreit" for solister, kor og orkester.

Johann Sebastian Bach skrev flere enn 200 kantater til kirkelig bruk. I år feires det 500 års-jubileum for
Reformasjonen i Europa, og derfor passer det fint å fremføre Bachs reformasjonskantate 'Ein feste Burg ist
unser Gott’, et verk skrevet med Martin Luthers koral som utgangspunkt. I likhet med de aller fleste kantater
er det et verk i flere satser, avvekslende for kor og solister.

Bach og Händel er de 2 største komponister fra barokken. Mens Bach hadde sitt arbeid for det meste i et
nokså begrenset geografisk område i Tyskland, flyttet tyskeren Händel til England hvor han feiret sine
store triumfer, særlig med hans store oratorier. Ved siden av oratoriene, operaer og orkesterverk
skrev han blant annet en større samling salmekomposisjoner, de såkalla ‘Chandos Anthems’. 'As pants the
hart', med tektst til Davidssalme 42, er en av dem og den finnes i en rekke varianter. Verket har blitt fremført
under Händels ledelse flere ganger og hver gang har han tilpasset musikken til ressursene han hadde til rådighet.

I 1829 startet en Bach-renessanse da Felix Mendelssohn Bartholdy med Sing-Akademiet i Berlin oppførte en
forkortet utgave av Bachs "Matteuspasjon". Hendelsen vitner om hans interesse for Bachs musikk og i
hans egne, kirkemusikalske komposisjoner lot han seg inspirere av barokkens mester. Selv om hans
tonespråk er langt mer romantisk kjenner vi nok igjen barokkens måte å tonesette tekst. Psalm 42
(med samme tekst som Handels verk), er et verk i 7 vakre satser. Her viser Mendelssohn sine ferdigheter
som vokalkomponist fullt ut.

Vi ønsker velkommen til konsert med Stavanger oratoriekor og sammensatt orkester/solister under
ledelse av dirigent Goos ten Napel søndag 19.november kl. 18:00 i Frue (Hetland) kirke.