Oppstart 23. august
Velkommen til korstart, friske, uthvilte og full av sangglede ! 🔔🎶

Tid: Mandag 23 august kl. 1900 - 2115

Sted: Frue kirke

Korøvinger høsten 2021: Sett av alle mandager kl 19 00 - 2115 i perioden 23/8 - 13/12.

Dere vil få beskjed om tid og sted for korseminar og konserter senere. 

Ta med noter; Dvorak Stabat Mater og Bach Juleoratorium.

Hvis noen mangler noter, tar vi en oversikt over hvor mange noter vi trenger å skaffe. 

Korona: Pandemien er her fremdeles, men den er mindre farlig enn tidligere. Mange er vaksinerte og folk i risikogruppene er fullvaksinerte. Det er få sykehusinnleggelser pga korona. Jeg regner med at en stor andel av kormedlemmene er beskyttet av vaksine pr, 23/8 2021.

Likevel -- Vi må fremdeles passe på for å avgrense eventuell smitte. De generelle smittevernreglene gjelder fremdeles! Smittevernreglene for Stavanger Oratoriekor ligger under Medlemsinformasjon. Jeg ber dere lese dem nøye og ikke minst - følge dem.

Dirigent Goos og styret ser frem til å møte dere igjen. Meld fra til stemmefører dersom dere er forhindret i å møte. 

Endelig i gang igjen!  VEL MØTT!!