Høstsemesteret 2021.


Vi starter opp i august så sant det lar seg gjøre på en trygg måte for smittevernet og at våre myndigheter åpner opp for korøvelser igjen.

Tid : Mandag 23, august kl 1900 - 2115
Sted: Frue kirke.

Det blir øvelser hver mandag kl 1900 - 2115 i hele høstsemesteret fram til konsert i desember.

Vi tar sikte på et stemme/korseminar i løpet av høsten. Mer detaljert semesterplan med dato for konserter, generalprøver og korseminar kommer senere når vi har gjort avtaler om om tid og sted, og med aktuelle musikere.

Program for høsten 2021.
Vi hadde nesten øvd ferdig Dvorak, Stabat Mater før alt ble stengt ned. Vi har også beholdt prosjekstøtte til fremføring av dette verket. Stabat Mater er primært tenkt oppført ved påsketider og vi tar sikte på å ha den klar for konsert omkring påske 2022.

Vi var høsten 2020 igang med å øve inn de tre første kantatene av Bach Juleoratorium. Juleoratoriet er en glede å synge, Vi setter den opp til konsert i desember og hyrer inn profesjonelle musikere slik vi har gjort på tidligere konserter. Da kan vi øve parallelt Bach og Dvorak i kommende høstsemester.

Vel møtt 23. august til ett nytt semester.