Høstsemester 2020


Sommerferien nærmer seg slutten og korsesongen starter igjen.

Så velkommen til korøvelse mandag 24. august kl 1900.

Det blir et midlertidig øvingslokale fra oppstart og inntil videre:Sola videregående skole, Åsnutvegen 78, 4050 Sola. Bruk inngangen til kantinen ved idrettsanlegget og Åsenhallen. Det er god parkering ved Åsenhallen.

Noter: Høstens prosjekt er Bach Juleoratorie, fremført med Sandnes symfoniorkester. Goos vil ha med kopier til de av dere som ikke har disse notene fra før. Hvis du ikke er kormedlem og er interessert i å bli med er det bare ta kontakt med oss eller å møte opp på første øvelse.

Vi vil selvsagt holde smittevernreglene for musikkøvelser. Det betyr blant annet: ikke kom hvis du er syk, hold avstand, god håndhygiene, vi setter ut håndsprit. Ta med egen mat og drikke, vi kan ikke ha fellesservering.

Endelig semesterplan for høsten 2020 kommer når øvingslokalet er avklart.