Archive

Endring i semesterplan

Oppdatert semesterplan er lagt ut på hjemmesiden, med noen tillegg: Dirigent Timothy ønsker at vi skal ha noen ekstra øvelser før konserten. Disse kommer til å bli gjennomført på følgende datoer/tidspunkt (i Frue): Søndag 2. april, kl. 17.00 - 20.00. Lørdag 6.  mai, kl....