Archive

Årsmøte for koret 27.2.

Førstkommende mandag brukes halve øvelsen til å avholde årsmøte. Papirene til årsmøtet er sendt ut via epost, årsmeldingen er også tilgjengelig på hjemmesiden under fanen <Informasjon til medlemmer>. På korøvelsen skal vi jobbe med sats 3 av Standford, "The middle watch". ----- The choir's annual meeting...